Buổi chiều ở Thái Hải

Tôi đến Thái Hải cùng gia đình và không có chuẩn bị trước nên cũng chưa được biết gì về nơi đây Thái Hải cách thành phố Thái Nguyên gần chục km đường khá đẹp. Gần đến nơi là hai bên cánh đồng lúa vàng đang đến kỳ thu hoạch làm cho những đứa trẻ… Continue reading Buổi chiều ở Thái Hải